top of page
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Ungdomsavdelning

 

Brandkårsungdomsverksamheten är en intressant och nyttig hobby. Ungdomsavdelningen består av brandkårens 7 - 18 åriga medlemmar. Ungdomsverksamheten förbereder brandkårens yngsta medlemmar för alarmavdelningen genom att öva brand-mannafärdigheter på en nivå anpassad för barn och unga. Ungdomarna lär sig bl.a. första hjälp och förstahandssläckning samt andra allmännyttiga kunskaper.

 

Övningsverksamheten består av veckoövningar varje tisdag 18-19:30. Utöver övningarna deltar ungdomarna i tävlingsverksamhet och sommarläger var det arrangeras utbildning samt en hel del roligt program. Sommarlägren arrangeras årligen på olika håll i landet, och de större lägren samlar hundratals brandkårister i en vecka.

Film om Ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningens ledare

Avdelningschef:

Tage Pihlström, 0400 849 806, ungdom@ofbk.fi

Ungdomsledare samt medlemsansvarig:

Ian Fagerström, 040 195 6353, ian@ofbk.fi

Ungdomsledare:

Christian Björkqvist, 0400 477 664

Martin Raitis, 040 481 2005

Lennart Funck, 0440 363 656

Magnus Wikström, 040 594 8990

Ungdomshjälpledare:

Lina Pihlström

bottom of page