top of page
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Alarmavdelning

 

Brandkårens verksamhet kretsar kring alarmavdelningen. Alarmavdelningens manskap deltar i utryckningar och bemannar kårens släckningsfordon enligt det släckningsavtal Österby FBK ingått med Västra Nylands Räddningsverk. Österby FBK bemannar en släckningsbil inom 8 minuter från att medlemmarna får larmet. Avdelningen har ca 20 aktiva medlemmar ur varierande yrkesgrupper som deltar i verksamheten.

 

För att uppehålla brandmannafärdigheterna arrangeras övningar varje vecka.

Övningarna arrangeras främst av den egna brandkårens befäl och innehållet av övningarna varierar från lektioner till utryckningsbetonade snabba insatser. Måndagsövningarnas mål är att uppehålla baskunskaperna samt öva inför olika typer av olyckor.

 

Utöver veckoövningarna utbildas manskapet genom kurser, vilka även fungerar som kompetenskrav för olika uppgifter inom brandkåren. Efter den grundläggande kursen i släckningsarbete, som ger kompetens för att delta i alarm utökas färdigheterna med flera kurser i olika specialområden.

 

Alarmavdelningens manskap deltar även i andra brandkårsrelaterade evenemang som t.ex. upplysningsverksamhet för allmänheten.

bottom of page