top of page
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
ÖFBK logo.JPG
ÖSTERBY FBK

Österby Frivilliga Brandkår grundades 1920. Idag fungerar brandkåren som en avtalsbrandkår inom Västra Nylands Räddningsverk, vilket betyder att man sköter brand- och räddningsuppdrag på området enligt ett släckningsavtal med räddningsverket.

 

Förutom alarmavdelningen, som sköter den operativa verksamheten, har Österby FBK ungdomsavdelning, en damavdelning samt en veteranavdelning.

bottom of page