top of page
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Yngre Damavdelning

Yngre damavdelningen består av damer i varierande åldrar.

Den traditionella verksamhet är förplägnad och övrig underhållsverksamhet.

Att ställa upp med mat- och dryckesservice vid storbränder och olyckor samt gruppförplägnad vid brandkårsläger och olika evenemang inom kåren.

bottom of page